Rehabilitacja

Zabiegi rehabilitacyjne

Perła Borów

Ośrodek Sportowo – Rehabilitacyjny

Oferujemy odpłatne zabiegi rehabilitacyjne w naszym gabinecie.

Posiadamy wpis do rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych: OD/04/1/21, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nr 000000238576 oraz wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/22/06/21.

Turnusy rehabilitacyjne

Specjalizujemy się w leczeniu poniższych schorzeń:

 • Chorób zwyrodnieniowych, 
 • Chorób układu oddechowego,
 • Schorzeń neurologicznych, 
 • Spadku siły mięśniowej i zaników mięśniowych,
 • Osteoporozy,
 • Chorób geriatrycznych,
 • Schorzeń ortopedycznych, 
 • Otyłości. 

Wachlarz naszych usług rehabilitacyjnych:

 • ​Laseroterapia,
 • Elektroterapia,
 • Krioterapia miejscowa,
 • Magnetoterapia,
 • Hydroterapia,
  • Kąpiele wirowe kończyn dolnych i górnych,
  • Kąpiele perełkowe całego ciała,
  • Bicze szkockie,
 • Sonoterapia,
 • ​Sollux,
 • Kinezyterapia, ćwiczenia, indywidualne i grupowe,
 • Masaże lecznicze,
 • Drenaże limfatyczne i pneumatyczne.

Świadczenia wykonujemy na podstawie skierowań z danymi:

 • Dane pacjenta,
 • Rozpoznanie w języku polskim,
 • Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
 • Choroby przebyte i współistniejące oraz przyjmowane leki ,
 • Podpis i pieczęć lekarza,
 • Rozpiskę zabiegów fizjoterapeutycznych.