Drodzy Goście, bezpieczeństwo Państwa i pracowników, jest dla nas najważniejsze W. związku z pandemią COVID-19 wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, tak, aby pobyt w naszym obiekcie był bezpieczny i komfortowy.

Poniżej przedstawiamy szereg informacji praktycznych, dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka Perła Borów.

Strefy ogólnodostępne

 1. Prosimy o zwrócenie uwagi na wszelkie informacje rozlokowane na terenie ośrodka.
 2. W częściach wspólnych wprowadziliśmy nakaz korzystania z maseczek. Prosimy o dopełnienie obowiązku noszenia maseczek na terenie ośrodka.
 3. Prosimy o zachowanie przepisowego, 2-metrowego dystansu między Państwem a innymi Gośćmi oraz pracownikami ośrodka zarówno w recepcji jak i w pozostałych przestrzeniach ogólnodostępnych.
 4. W Ośrodku Perła Borów mogą przybywać tylko osoby będące zameldowanymi Gośćmi.
 5. W miejscach ogólnodostępnych ośrodka rozlokowane zostały dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk i instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z udostępnionych środków przy każdym wejściu do poszczególnych przestrzeni. Ze szczególną dokładnością dezynfekujemy windy oraz toalety, poręcze na klatkach schodowych w częściach wspólnych. W toaletach ogólnodostępnych znajdą Państwo mydło antybakteryjne, środek do dezynfekcji rąk, instrukcję dotyczącą mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz maseczki.
 6. W naszym obiekcie Goście maja dostęp do informacji i instrukcji bezpieczeństwa zastosowanych w związku z COVID-19 w formie plakatu dostępnego na tablicy informacyjnej  w lobby 
 7. Regularnie przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.

Recepcja

 1. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, przed rozpoczęciem meldunku w przypadku   widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik Recepcji ma prawo nie zameldować Gościa.
 2. Do Recepcji podejść można w maseczce oraz po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni. W tym celu przy wejściu do  ośrodka oraz w obszarze recepcji przygotowaliśmy płyny dezynfekujące, prosimy o ich użycie przed przystąpieniem do meldowania.
 3. Goście są oddzieleni od pracownika Recepcji płyta z tworzywa plexi. 
 4. Do Recepcji zapraszamy tylko 1 osobę, która zamelduje wszystkie pozostałe osoby, z którymi przyjechała.
 5. Wyznaczyliśmy miejsca do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę recepcji w odległościach co 2 metry.
 6. Podczas meldunku prosimy o podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia oraz o stosowaniu się do obowiązujących procedur bezpieczeństwa w obiekcie. W przypadku odmowy podpisania oświadczeń Pracownik Recepcji ma obowiązek odstąpienia od procesu meldunku.
 7. Blat recepcji, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez pracowników.
 8. Recepcja prowadzi sprzedaż produktów ochrony: rękawiczki, maseczki.
 9. W recepcji dostępne są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 10. Zachęcamy do dokonywania opłat bezgotówkowo.

Pokoje

 1. Pokoje sprzątane są według nowo obowiązujących procedur sanitarnych uwzględniających wzmożoną dezynfekcję urządzeń, przedmiotów wyposażenia oraz powierzchni dotykowych będących w pokoju.
 2. Personel sprzątający wyposażony jest w maseczki/przyłbice i jednorazowe rękawiczki, które są utylizowane po zakończeniu sprzątania danego pokoju.
 3. Po każdym pobycie pokój jest obowiązkowo wietrzony, ozonowany.
 4. Serwis pokoi odbywa się tylko na życzenie Gościa pod jego nieobecność w godzinach 10:00-14:00 po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji 
 5. W trosce o bezpieczeństwo Gości usunęliśmy z pokoi wszelkie zbędne przedmioty, informatory i dekoracje.
 6. Pościel i ręczniki, prane są w temperaturze 60oC z dodatkiem odpowiednich detergentów.

Usługi Gastronomiczne

 1. Codziennie wietrzymy sale restauracyjną.
 2. Przed wejściem do Sali restauracyjnej udostępniamy dozowniki z płynem dezynfekującym, a Gości prosimy o dezynfekcję rąk.
 3. Pracownicy wykonują swoje obowiązki wyposażeni w maseczki ochronne/przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki.
 4. Ograniczyliśmy liczbę osób jednocześnie spożywających posiłki z zachowaniem bezpiecznych odległości stolików co 2 metry
 5. Dezynfekujemy stoliki, krzesła i zastawę stołową po każdym Gościu.

Sposób obsługi Gościa

 1. Udostępniamy bogaty bufet dań, które są serwowane przez pracownika na oczach Gościa. Gość nie ma bezpośredniego kontaktu z bufetem, a jedynie wskazuje obsłudze wybrane dania . Dania podczas śniadania wydawane są w godzinach 08:00-10:00, dania podczas obiadokolacji wydawane są w godzinach 17:00-19:00 z bufetu. Goście podchodzący do bufetu mogą zdecydować jaką potrawę pracownik nałoży na talerz. Tak przygotowane talerze z daniami podawane są Gościom.
 2. Posiłki oraz ciepłe napoje serwujemy na porcelanowej zastawie. Zapewniamy sztućce oraz szkło do napoi zimnych, które regularnie wyparzamy i dezynfekujemy.
 3. Ustawienie bufetu daje możliwość prezentacji dań dla Gościa, ale bez możliwości bezpośredniego kontaktu.
 4. Brudna zastawa ze stołów jest zbierana podczas nieobecności gościa przy stoliku.
 

Śniadanie :

 08:00- 10:00

Obiadokolacja:

17:00-19:00

 1. Do bufetu prosimy o podchodzenie 1 lub 2 osób z stolika